ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลา  จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์  พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา

สดุดี 62 : 8  
ข่าวพิเศษ 
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
ตารางกิจกรรม