ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย  ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้  ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า

กิจการ 4 : 12  
ข่าวพิเศษ 
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
ตารางกิจกรรม