ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำ  และทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิด

สดุดี 34 : 18  
ข่าวพิเศษ 
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
ตารางกิจกรรม