ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

บรรดาผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็เหมือนภูเขาศิโยน  ซึ่งไม่หวั่นไหว  แต่ดำรงอยู่เป็นนิตย์

สดุดี 125 : 1  
ข่าวพิเศษ 
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
ตารางกิจกรรม