ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

ความสุขเป็นของบุคคลที่อาศัยในพระนิเวศของพระองค์  เขาร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เสมอ ความสุขเป็นของบุคคลที่กำลังของเขาอยู่ในพระองค์  คือคนที่ในใจของเขาเป็นทางหลวงไปศิโยน

สดุดี 84 : 4-5  
ข่าวพิเศษ 
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
ตารางกิจกรรม