ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ  เราจะอยู่กับเจ้า  เมื่อข้ามแม่น้ำ  น้ำจะไม่ท่วมเจ้า  เมื่อเจ้าลุยไฟ  เจ้าจะไม่ไหม้  และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า

อิสยาห์ 43 : 2  
ข่าวพิเศษ 
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
ตารางกิจกรรม