ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี  เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว  เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร

กาลาเทีย 6 : 9  
ข่าวพิเศษ 
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
ตารางกิจกรรม