ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

คนโมโหร้ายประพฤติโง่เขลา  แต่คนเฉลียวฉลาดนั้นอดทน

สุภาษิต 14 : 17  
ข่าวพิเศษ 
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
ตารางกิจกรรม