ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

...อย่าโศกเศร้าเลย  เพราะความชื่นบานของตนในพระเจ้าเป็นกำลังของท่าน

เนหะมีย์ 8 : 10  
ข่าวพิเศษ 
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
ตารางกิจกรรม