ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

พระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากคนชั่วร้าย  แต่พระองค์ทรงได้ยินคำอธิษฐานของคนชอบธรรม

สุภาษิต 15 : 29  
ข่าวพิเศษ 
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
ตารางกิจกรรม