ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง  และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด

บทเพลงคร่ำครวญ 3 : 22  
ข่าวพิเศษ 
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
ตารางกิจกรรม